onsdag 19 oktober 2022
Fartygskapacitet. Försvarsmakterna i Sverige och Finland samt vissa svenska myndigheter gör en gemensam upphandling av fartygskapacitet för svenskt totalförsvar och Finlands försvarsmakt.
Hallå där! Annina Rosenqvist är spindeln i nätet vid förberedelserna inför Maritime Fair 2022 på Aboa Mare.

VHF. Flera kanaler för utläsningar av navigationsvarningar och väder via VHF-nätet kommer att ändras
Maktskifte. Under tisdagen presenterade Sveriges nya statsminister Ulf Kristersson (M) sin regering. Rollen som infrastruktur- och bostadsminister gick till Andreas Carlson (KD).
Miljö. Tillsammans med ett flertal sjöfartsorganisationer ryter nu Föreningen Svensk Sjöfart ifrån kring EU:s förslag ”Fit for 55” som man menar missar sitt mål eftersom enbart fartyg över 5.000 GT inkluderas.

Grön korridor. I förra veckan undertecknade Göteborgs hamn och Rotterdams hamn ett samförståndsavtal för en grön korridor för att stödja hållbar sjöfart mellan hamnarna. 
Open loop. Skrubberanläggningar som körs med öppet kretslopp genererar den överlägset största delen av skrubberrelaterade utsläpp av PAH:er i Östersjön.
Fartygsaffär. Furetank Rederi AB meddelar att de säljer två av sina produkttankfartyg i Vingaserien till finska Neste med leverans nästa år. Fartygen ersätts i stället av två nybyggen. 

Studie. Landets försörjningsförmåga vid kristider är hotad, kunskapen om sjöfart minskar och miljardbelopp går förlorade. Det är några av konsekvenserna av utflaggningen enligt en ny förstudie från Lighthouse.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50