onsdag 23 februari 2022
Provtur. Botnia Enabler, det första av Wallenius Sols båda nybyggen, har nu genomfört sin första provtur.
Kampanj. Transportföretagen startar en kampanj för att öka intresset att utbilda sig till sjöingenjör. Genom filmer i sociala medier ska man få fler unga att söka sig till yrket.
Beslut. Sjöfartsverket kommer inte längre att upphandla isbrytningen. Skälet är ändrade förutsättningar, uppger myndigheten.

Fartygsbrand. Tio personer saknades fortfarande under måndagen efter branden på ropaxfärjan Euroferry Olympia utanför den grekiska ön Korfu. Nu ska svenskflaggade färjan Finnclipper gå in som ersättningsfartyg.
El från land. Gävle Hamn AB får stöd från Naturvårdsverket genom Klimatklivet för landströmsanläggning.

Årsredovisning. Viking Line redovisar ett tillfredsställande resultat för 2021 tack vare en återhämtning inom passagerartrafiken från och med sommaren.
Forskning. Arbetet i förstudien Säker vätgasinstallation ombord har blivit en succé när det gäller samarbete. 47 aktörer från olika håll är nu med i ett nätverk som tar vätgasfrågan vidare.
Elanslutning. En slutsats i forskningsprojektet Kaj-El är att det behövs mer standardisering vid anslutningar för landström i hamnar.

Forskning. I ett nytt projekt undersöker Sjöfartsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet hur undervattensbuller kan hanteras och regleras.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50