onsdag 14 december 2022
Ministerbesök. Under måndagen besökte Sveriges nya infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) Göteborgs hamn, det som en del av hans första resa ute i landet.
Remiss. Sjöfartsverkets förslag till sänkning av farledsavgifter från den 1 januari 2023 har skickats ut på remiss till branschen.

Ägarbyte. Under måndagen tog Swedish Bulk leverans av fartyget Aspen i Göteborg som nu går in i ett flerårigt avtal med Ahlmark Lines.
Först ut. Isbrytningssäsongen inleds i Bottenviken med att finska Otso anländer till Bottenviken den 13 december.
Säkerhet. En förstudie från Lighthouse och Trafikverket har tittat närmare på hur big data och information från uppkopplad last kan förbättra brandsäkerheten ombord på fartyg.

Sjösättning. Världens största kryssningsfartyg Icon of the Seas är nu i sitt rätta element vid utrustningskajen vid varvet Meyer Turku i Åbo.
Försäljning. Viking Line har avtalat om en försäljning av den finskflaggade bil- och passagerarfärjan Rosella till det grekiska rederiet Aegean Sealines Maritime Co.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50