lördag 9 maj 2020
Genomlysning. Svensk Sjöfart anser att det krävs en fördjupad konsekvensanalys av Trafikanalys förslag till Eco-bonussystem för sjöfarten.

Nytt tonnage. CLdN introducerar två 5.400 filmeters roro-fartyg på linjen Göteborg–Zeebrugge i nästa år.

”I framkant”. ZVT och Terntank informerade om miljöteknik och hållbara sjötransporter på havskonferens i New York.

Rekordsiffror. Framgångarna för Wasaline fortsätter med ökning av både passagerar- och lastvolymer på färjeleden Umeå–Vasa.
Miljönavigering. Det svenska miljöteknikföretaget Marine Position blir en del av brittiska ChartCo.

Störst. Norwegian Getaway är det största kryssningsfartyget som någonsin anlöpt Göteborg.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50