torsdag 2 oktober 2014
”Olyckligt”. Regeringens utredning om tonnageskatten skulle presenterats i november men skjuts fram till nästa år.

Inga fler analyser. Snart är det slut på sjöfartsanalyserna från SAI. Efter 20 år blev konkurrensen för tuff.

”Dåligt sjömanskap”. Båda de inblandade fartygen kritiseras för oljeutsläppet på Tjörn. Enligt slututredningen gjorde även danska myndigheter fel.

Förlorar 40 miljoner. Svenska myndigheter får inte tillbaka alla pengar som krävts av rederiet som orsakade Tjörn-utsläppet 2011.

Ökad arbetsbörda. Sjöbefälsföreningen menar att Destination Gotland har begått ett avtalsbrott och stämmer därför rederiet.
Låst situation. Finland och Estland kan inte komma överens om var en regional LNG-terminal ska byggas med hjälp av EU-stöd.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50