lördag 9 maj 2020
Blir djupare. Det existerande isbrytarsamarbetet mellan Finland och Sverige föreslås utökas geografiskt och samtidigt kommer även Estland med.

Säger ja. Tyska myndigheter har nu gett klartecken för en tunnelförbindelse mellan Rödby och Puttgarden.

Inställda turer. Flera färjerederier har valt att hoppa över några avgångar på grund av ovädret.

Jultur. Följ med och tura på Sveriges kortaste internationella färjelinje mellan Helsingborg och Helsingör med den eldrivna miljöfärjan Aurora.

Utredning. Kustbevakningens utredning efter Makassar Highways grundstötning visar bland annat att bemanningen behöver ses över sommartid.

Ökar. Tallink Grupp ökar på både passagerar- och godssidan, men minskar något vad gäller personbilar.

Milstolpe. Sju miljoner passagerare på sex år av trafik mellan Åbo, Åland och Stockholm med Viking Grace.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50