torsdag 28 februari 2019
Undantag. Svensk Sjöfart håller med ICS att den så kallade Fonar-rapporten endast kan utnyttjas i absoluta undantagsfall för att bunkra högsvavligt bränsle från 2020.

Tingsrättsdom. En överstyrman på en isbrytare döms till dagsböter för sexuellt ofredande mot en lättmatros. Målsäganden säger att hon nu har fått upprättelse.

Granskas. Personal på Viking Cinderella upplever problem med arbetsmiljön. Transportstyrelsen utreder ärendet.

Ökad efterfrågan. LNG-bunkringsfartyget Coralius har nu genomfört 100 LNG-bunkringar.

Lägre vinst. Trots rekordvolymer påverkade flera faktorer Tallinks resultat negativt.
”Küstenmotorschiff”. Fiducia Rederi har köpt ett lastfartyg som ursprungligen byggdes för såväl närsjöfart som trafik på Rhen.

Beställning. Det familjeägda rederiet Alfons Håkans i Åbo beställer två isbrytande bogserbåtar av Robert Allans design från Turkiet.

20-talet terminaler. Hamnarbetarförbundet varslar om storstrejk från 6 mars.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50