lördag 9 maj 2020
Såld. SOL har sålt roro-fartyget Finnland, ursprungligen byggd som Finnmerchant.

Inre vattenvägar. Inlands- och kustsjöfart var på agendan på ett fullsatt seminarium arrangerat av Closer och Lighthouse.

Kartläggning. Statens väg- och transportforskningsinstitut ska kartlägga sjö- och luftfartens kostnader.

Räddningsaktion. Trots att det har blivit lugnare på Lesbos så har Kustbevakningen att göra. I fredags räddades 60 personer från att drunkna.
Dop. UECC:s biltransportfartyg Auto Energy döptes under tisdagen i Malmö.

Bort. Fritidsbåtarna och handelsfartygen ska inte längre behöva trängas i samma farled utanför Göteborg.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50