torsdag 20 juni 2013
Haka på. Redareföreningen uppmanar Sveriges regering att följa sina kollegor i Finland och inte trycka på för ett ensidigt införande av NECA i Östersjön.

Ökad konkurrenskraft. Från och med nu kommer fler fartygstyper än bara last- och passagerarfartyg att kunna få sjöfartsstöd.

Adenviken. Tre containrar började natten till onsdagen av okänd orsak brinna ombord containerfartyget Eugen Maersk.

Medevac-tillbud. Drabbades av akut sjukdom ombord på fartyg mellan Öland och Gotland och flögs till sjukhus i Kalmar.

Modern färjehamn. Värtahamnen i Stockholm byggs om och samtidigt frigörs mark för bostäder och kontor.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50