lördag 9 maj 2020
Laddhybrid. Finlands statliga färjerederi Finferries har beställt en hybridfärja för trafik på Föglölinjen i Ålands skärgård.

Haverirapport. Situationsmedvetenheten var oklar hos alla inblandade parter inför kollisionen mellan fregatten Helge Ingstad och tankern Sola TS för ett år sedan.

Skeppsmäklareföreningen. Höstmötet handlade om flera ämnen, bland annat nya föreskrifter kring lotsplikt och att flytta gods från land till hav.

Uppåt. ”Tankmarknaden befinner sig nu i det läge vi väntat på i flera år”, kommenterar vd Kim Ullman Concordia Maritimes tredje kvartal.

Nedläggningshotad. Sjömanskyrkan i Göteborg hoppas på att Göteborgs kommun säljer fastigheten till en ny ägare som kan låta verksamheten finnas kvar.

Nytt bränsle. A. P. Møller-Maersk och Wallenius Wilhelmsen utvecklar ett nytt fartygsbränsle.

Maskinhaveri. Passagerarna på Trafikverkets färja Capella fick evakueras med helikopter efter ett maskinhaveri.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50