onsdag 11 maj 2022
Isbrytare. Efter att Ryssland anföll Ukraina förändrades det säkerhetspolitiska läget, vilket måste återspeglas i den nationella infrastrukturplanen. Det menar flera industriföreträdare i en debattartikel i DN, och kräver bland annat anslagsfinansiering av isbrytarna.
Ny charter. Finskflaggade torrlastfartyget Marilie utrustas med tankar för skeppningar av juice.
R-klass. Thun Tankers har beställt två 7.999 dwt kusttankfartyg från det nederländska varvet Ferus Smit.

Propellerpris. Vinnare av Stena Line Propeller Prize 2022 är Cetasol inom kategorin marinteknik och Life Finder Systems International inom digitalisering/ITC.
Jubileum. I ett sekel har Styrsöbolaget hållit den göteborgska skärgården levande med sina fartyg. Under torsdagen firades 100-åringen ombord på Kungsö vid Stenpirens kaj, där rederiet dessutom avslöjade sin nya logotyp.
Kvartalsrapport. Concordia Maritime redovisar fortfarande röda siffror, men ett betydligt starkare resultat för första kvartalet 2022 än året innan.

Tonnageskatten. Riksdagen har tillkännagett för regeringen att tonnageskatten bör ses över i syfte att bland annat utveckla den kustnära sjöfarten och systemet med tonnagebeskattning
Belöningsdagen. Under torsdagen arrangerade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus årets belöningsdag på Hotell Hasselbacken i Stockholm, det på stiftelsens 50-årsdag. Totalt delades 44 belöningspris ut om totalt 681.000 kronor.
Celebert besök. Under onsdagen fick SSPA i Göteborg besök av både Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel, samt Kronprins Haakon för att titta på det av Wallenius utvecklade konceptet Oceanbird.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50