torsdag 12 september 2019
Tankerdop. Hållbara transporter och femte trafikslaget i fokus när Thun Venern döptes på Skeppsbron i Stockholm.

Livräddare. International Maritime Rescue Federation har delat ut 2019 år priser till personer och organisationer som individuellt eller tillsammans har gjort berömvärda räddningsinsatser.

Historisk passage. Hurtigrutens nya kryssningsfartyg Roald Amundsen har just tagit sig genom Nordvästpassagen, vilket inget annat hybriddrivet kryssningsfartyg hittills gjort.

Upprustas. Kustbevakningen rustar upp sina fem miljöskyddsfartyg för att öka deras livstid med tio år.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50