torsdag 7 juli 2016
Industrin positiv. En rapport från EU-kommissionen föreslår att en upphuggningslicens ska betalas av alla fartyg i europeiska hamnar.

Liknar fordonsindustrin. Svensk sjöfart har chansen att ta täten inom utvecklingen av de autonoma fartygen.

Hur går det? Projektledaren för uppdraget om hur kust- och inlandssjöfarten kan öka om inspel från näringen och ett ”fantastiskt roligt uppdrag”.

Priset styr. Det finns transportägare som ställer miljökrav, men många gör det inte.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50