lördag 9 maj 2020
Fossilfri plan. Färdplanen som Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar tagit fram har nu överlämnats till regeringen.

Tränar ansvar. Som ett led i sitt hållbarhetsarbete har Stena Line börjat utbilda alla befäl om kränkande särbehandling. Hela personalen tränas dessutom i gott medarbetarskap.

Mer gods. De svenska hamnarna går fortsatt bra, enligt Trafikanalys rapport ökade godsvolymerna under förra årets fjärde kvartal.

Svängigt. Trots röda siffror visar Concordia upp ett förbättrat helårsresultat för 2018.

Ingrep. I fjol varskodde VTS-centralerna i Finland 18 handelsfartyg som riskerade att gå på grund.
Samhällsbyggare. Johan Röstin, vd på ForSea, tog på tisdagen emot priset Årets samhällsbyggare vid en gala i Stockholm.

LNG och LBG. DNV GL klassar den bil- och passagerarfärja som byggs i Raumo med Wärtsilä-flerbränslemotorer.

Biogas. Tryggve Möller erhåller pris från Biogasakademin för Terntanks roll i utvecklingen av klimatsmart sjöfart.

Växer. Sea IT, som de senaste åren har vuxit kraftigt, flyttar in i nya lokaler utanför Göteborg.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50