tisdag 1 september 2015
”Fem över tolv? ” Seko Sjöfolks ombudsman Mikael LIndmark är visserligen positiv till tisdagens tonnageskattebesked, men beklagar att beskedet kom försent för de två första nya ACL-fartygen.

Efterlängtat besked. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) meddelade på tisdagen att tonnageskatten ingår i budgetpropositionen för 2016 och införs tidigast den 1 juli 2016.

Lyckat misslyckande. Dan Sten Olsson betraktar HSS som sitt största affärsmisslyckande.

Invigningen avklarad. För fjärde gången hålls shippingmässa på Donsö där man ännu en gång slår rekord i antal besökare och utställare.

”Knyta kontakter. ” Utställare på Donsö Shipping Meet 2015 ser fram emot två dagar med möten och goda möjligheter till affärer.
Harmoniserade regelverk. Regeringen presenterade idag den Maritima strategin – men mer arbete krävs för sjöfartsnäringen.

I november. Fure West går senare i höst till Fayard för konvertering till LNG-drift.

Ny anläggning. Produktionen av bioolja för sjöfarten utökas i Nystad.

Klassen godkänner. Kompositer istället för brons i framtidens fartygspropellrar. Kompositer gör framsteg på flera håll.

Varför har du sagt upp dig? Sjöfartstidningens avgående vd om längtan efter något nytt, utveckling och framtiden.

Skärgårdskryssningar. Birger Jarl kryssar i Stockholms skärgård under hösten.

Från Wärtsilä. Finnlines har inte offentliggjort till vilka tre fartyg man beställt skrubberanläggningar.

Arresterade styrelsemedlemmar. Beställning av färjenybyggen i fokus då estnisk säkerhetspolis utreder mutskandal inom Port of Tallinn.

Direkttrafik till Asien. Ytterligare möjligheter öppnas nu för att skeppa sitt gods direkt från Göteborg till Asien utan omlastning.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50