onsdag 3 februari 2021
Gratis bilaga. Under förra året levererades ett tjugotal nya fartyg med koppling till svensk och finsk sjöfart. Sjöfartstidningen har sammanställt allt om dem i bilagan Ships of the Year 2020.
Utredning. Det är av vikt att de nya isbrytarna kommer att finansieras inom regeringens plan för infrastruktur. Det anser flera tunga remissinstanser som lämnat yttrande.
Mot Europa. Bunkerrederiet Oljola har tagit leverans av sitt svenskflaggade nybygge Vingaren. Fartyget är just nu på väg till Europa efter att ha passerat Panamakanalen.

Statistik. Containervolymerna i Göteborgs hamn ökade under 2020, medan passagerarvolymerna minskade. Det visar statistik från hamnen.
Volymökning. Trots pandemin har godsvolymerna i Kapellskärs hamn ökat med nio procent under 2020 jämfört med året innan.
Nya destinationer. Under sommaren kryssar Viking Lines fartyg Gabriella från Helsingfors till bland annat Riga och Visby.

Nytt fartyg. Rederi Ab Nathalie köper och chartrar ut nyförvärvat torrlastfartyg.
Utredning. En första svensk-dansk utredning om en fast förbindelse Helsingborg–Helsingör är nu klar.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50