onsdag 27 mars 2024
Extra bilaga. Torrlastfartyg, färjor, CTV-fartyg och högtflygande bärplansbåtar. Under förra året levererades en lång rad nybyggda fartyg med koppling till svensk sjöfart. Sjöfartstidningen har sammanställt allt om dem i bilagan Ships of the Year 2023. 
Förlängs. Trafikverkets uppdrag som nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart förlängs till 2027. Det meddelar regeringen idag onsdag.
Försäljning. Stena Bulk har meddelat att de slutfört försäljningen av två av sina LNG-fartyg, Stena Crystal Sky och Stena Clear Sky.

Kollision. En hårt trafikerad bro i Baltimore, USA rasade sedan ett containerfartyg kört in i en av bropelarna. Människor och bilar hamnade i vattnet och sex personer befaras ha avlidit.
Beställning. Terntank berättade under tisdagen att man har lagt en order på 1+1 av nästa generations kemikalie- och produkttankfartyg. Leveransen kommer att ske under första kvartalet 2027.

Fartygsaffärer. Stena Line sätter in fartyget Bore Song på rederiets fraktlinje mellan Dublin och Liverpool (Birkenhead) vilket höjer kapaciteten med 30 procent.
Ny kollega. Efter noggranna provturer i Bottenviken har Sjöfartsverket beslutat att köpa Polar Circle, en begagnad isbrytare som ska förstärka flottan.
Säkerhet. I en paneldiskussion om den maritima näringens betydelse för försörjningsberedskapen lyfte marinchefen Ewa Skoog Haslum vikten av att förbereda verksamheter för nya hot i ett nytt omvärldsläge.  

Premiär. I veckan gjorde kryssningsfartyget Birka Gotland sin första resa med passagerare efter närmare ett års förberedelser. Nu ser Gotland Alandia Cruises ljust på framtiden.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50