torsdag 7 mars 2013
Brand i förskeppet. Trots omfattande räddningsinsatser har man ännu inte lyckats hitta den saknade besättningsmedlemmen.

Skadestånd väntar. Bulkfartyg med alltför hög svavelhalt i bunkeroljan kvarhållen i New Orleans och belagd med nyttjandeförbud.

Skakande vittnesmål. Åklagare väcker åtal för bland annat flera fall av dråp och vårdslöshet. Dessutom kan processen ta steget över Atlanten.

Rejäl minskning. Trots att världens varv drar ned på kapaciteten är det osäkert om det räcker.

Problemfylld byggnation. Trots konkurs på det tyska varvet har Kustbevakningen fått det tredje av fyra kombinationsfartyg i serien KBV 031. Ett fartyg återstår att leverera senare i vår.

Tror på framtiden. Danska tank- och bulkrederiet räknar med att 2013 blir ett tufft år, men att man ändå kommer att beställa nytt.

Drogs flott. Kom ur kurs och körde rakt in mot land strax norr om Ven efter att kaptenen plötsligt insjuknat.

Uppåt överlag. Vinsten ökade med nästan 50 procent. Nedlagd linje ett positivt bidrag.

Kräver svar. Vill ändra inriktningen för sjöfartsstödet och att fler fartygstyper som verkar på en internationell marknad ska omfattas.

1. 8 miljarder euro. Arbets- och näringsministeriet i Finland har tagit fram förslag till åtgärder för att trygga industrins internationella konkurrenskraft efter svaveldirektivets införande.

Tar över i maj. Kommer närmast från en tjänst som vd på rederiet Meriaura och uppges passa bra in i ”ESL Shippings nya utvecklingsskede”.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50