lördag 9 maj 2020
Fel väg. International Chamber of Shipping protesterar mot eventuella särregler inom EU för att införliva sjöfarten i handel med utsläppsrätter.

Nej tack. Inga fler regionala regelverk för sjöfarten, låt IMO hantera frågan om CO2-utsläppen, anser Föreningen Svensk Sjöfart.

Defender. Ytterligare en servicekatamaran levereras i dagarna till Northern Offshore Services.

Central roll. Passagerarrederiföreningen är med i näringsdepartementets expertgrupp för att skapa rätt förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning inom besöksnäringen.

Leverans. Scandlinesfärjan Berlin har lämnat varvet och går i trafik på linjen Gedser–Rostock med start på onsdagsmorgonen.

Första sjöresan. Nybygget Megastar har lämnat utrustningskajen vid Meyer Turku för att genomföra sin provtur.

Blir aktieägare. Medarbetare på DFDS tilldelas var och en aktier till ett värde av drygt 13.000 kronor.

Julkryssning. Julstaden Göteborg lockar 2.000 turister trots höstmörker när Arcadia avslutar årets kryssningssäsong.

”Akut problem. ” Indientrafiken begränsas av att farleden in till Göteborgs hamn är för grund, menar Leif Lund, vd för Freightman.
Ny kund. Neste, som är relativt ny på bunkermarknaden, har avtalat om leveranser av lågsvavligt bränsle till Viking Line.

Marieholmsbron. De båda järnvägsspåren över Göta älv har nu öppnats för trafik.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50