onsdag 26 oktober 2022
Rapport. En internationell undersökning bland kvinnliga ombordanställda avslöjar utbredd diskriminering och frekvent förekomst av sexuella trakasserier. I rapporten beskrivs siffrorna som chockerande.
Ny linje. SUN Line utökar sin flotta med containerfartyget Perseus som sätts i trafik på linjen Norvik–Hull–Rotterdam.
Fynd. Marinarkeologer från museet Vrak har hittat vraket efter Vasas systerfartyg Äpplet i Stockholms skärgård.

Rekordbygge. Just nu pågår arbetet med att bygga kryssningsfartyget Icon of the Seas på Meyer Turku i Åbo. Nu har Royal Caribbean presenterat mer om projektet, som kommer att bli världens största kryssningsfartyg.
Fartygsleverans. United European Car Carriers, UECC, har tagit leverans av biltransportfartyget Auto Aspire, det sista av de tre LNG/dual-fuel batterihybridfartygen som har byggts för rederiet.
Södertälje sluss. Nu börjar arbetena på allvar med att bygga den nya slussen i Södertälje. Dock skapar tre broar i början av Södertälje kanal problem för Mälarprojektet med att nå det planerade måttet på farleden.

Forskning. Att sänka hastigheten i avvaktan på att kajen ska bli ledig är ett koncept som ska bidra till energibesparing och minskade utsläpp av koldioxid. Men nu visar en nu studie från VTI att potentialen inte är så stor som tidigare studier visat.
Batteridrift. Rederiet ForSea som trafikerar över Öresund, har uppgraderat sin färja Tycho Brahe med världens största batteripack.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50