torsdag 26 mars 2015
”Efterlängtad reform. ” I en debatt i riksdagen under tisdagen var ledamöterna överens om hur viktig en tonnageskatt är för svensk sjöfart.

Politikerna lyfter blicken. Efter tisdagens debatt om tonnageskatt ser Pia Berglund, SRF, ett större engagemang för sjöfartsfrågor i riksdagen.

Eskalerar. I Finland kan konflikten om isbrytarnas kollektivavtal leda till sympatiåtgärder som även stoppar alla finskflaggade lastfartyg i utrikesfart.

Turkiskt bolag huvudintressent. Kommunfullmäktige i Gävle har röstat ja till ett förslag om att sälja ut delar av Gävle Hamn.

Rekord. Passagerarrekord är en ljuspunkt för Rederiaktiebolaget Eckerö under fjolåret, som i övrigt inneburit avvecklingar inom roro-verksamheten.
”Har kapaciteten. ” Ledningen för Oresund Dry Docks är försiktig med att göra någon direkt koppling mellan försvarsministerns varvsbesök i veckan och den nyligen gjorda ubåtsbeställningen.

Stort behov. Färje- och kryssningstrafiken erbjuder hundratals ungdomar sommarjobb i Sverige.

150 år. Rederiaktiebolaget Gotland har avslutat sitt 150:e verksamhetsår och noterar resultatförbättring.

Samarbete. Isbrytaren Murmansk byggs i samarbete mellan varven i Helsingfors och Viborg.
”Glädjande. ” Copenhagen Malmö Port förbättrar både omsättning och rörelseresultat för 2014. Ökar inom roro, container och torrbulk men minskar inom bilhanteringen.

Samarbetsprojekt. Tillsammans med hamnen i Bilbao ansöker Helsingborgs hamn om EU-bidrag för att öka fruktimporten från Spanien.

Fler på gång. Maersk Line satsar på feederverksamheten och investerar i sju nya containerfartyg med en kapacitet på 3.600 TEU vardera.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50