torsdag 5 juli 2018
Nöjd. Bland andra positiva erfarenheter tar Carolina Kihlström med sig infrastrukturministerns present till branschen hem från Almedalen.

Debatt. Satsningar på forskning, elektrifiering och översyn av farledsavgifter skulle ge svensk sjöfart bättre konkurrenskraft, menar Maria Malmer Stenegard (m).

Stalltips. En ny sorts EU-medel kan bli aktuella för finansiering av nya isbrytare, tipsar Per-Olof Lindvall på Trafikverket.

Pråmvänlig. När mer gods på vattenväg diskuterades syntes skiljelinjer mellan bransch och politik, region- och rikspolitik, och mellan M och MP.

Fusion. Danske Rederier och Rederiforeningen af 2010 går samman till en föreningen efter tätt samarbete.
”En självklarhet”. Som ett led i sitt mångfaldsarbete går Stena Line in som bronssponsor i årets EuroPride i Göteborg och Stockholm.

Digital specialbilaga. Sjöfartsverket har för andra året i rad höjt de avgifter som tas ut från sjöfarten i form av farleds- och lotsavgifter – något som påverkar rederierna starkt.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50