onsdag 22 april 2020
Ombordliv. Coronapandemin gör att kryssningsfärjan Silja Symphony ligger upplagd i Stockholm. Men det är ingen brist på arbete för de 17 i besättningen, exempelvis ska det spolas i alla toaletter.

Ekonomi. Sjöfartsverket räknar med ett underskott på över 300 miljoner kronor på grund av minskade intäkter från farleds- och lotsavgifter, det som en följd av coronakrisen.

Snabba puckar. Transportstyrelsen har aktiverat sin krisorganisation och kan fatta snabbare beslut, något som uppskattas av sjöfartsbranschen.

23. 000 kronor dyrare per anlöp. Enligt en rapport från VTI slår Sjöfartsverkets nya system för farleds- och lotsavgifter mycket olika beroende på fartygssegment. Kyl- och containerfartyg betalar mest.

Drabbade. Många filippinska besättningsmedlemmar som normalt arbetar på svenska fartyg har hamnat i en väldigt svår situation på grund av coronapandemin.
Testa sjömän. Besättningsbyten är fortfarande ett stort problem. Wallenius SOL:s vd Ragnar Johansson vill att sjömän ska få testa sig. Svensk Sjöfart har tagit upp frågan med myndigheterna.

Fartygshistoria. Efter över 40 år har Cementas fartyg Sunnanvik nu lämnat Slite för sista gången.

Småskaligt. Grundarna bakom det nya bolaget Skaw Shipping & Transport ser potential i inrikes- och kustsjöfart.

N-O-S satsar. Northern Offshore Services har förvärvat två supplyfartyg från Rix Shipping, bygger om ett av sina gamla fartyg och bygger ett nytt.

Tank. Thun Tankers har tagit leverans av sitt fjärde fartyg i L-klassen, Thun Liffey.
”Matchmaking”. Estniskt-finskt rekryteringsföretag vill vara länk mellan permitterade sjömän och rederier som råkar ut för besättningsbrist på grund av reserestriktioner.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50