onsdag 14 juni 2023
Partneravtal. Ektank och IceChem Tankers har undertecknat ett avtal om nära samarbete. Ett av Ektanks fartyg ansluter direkt till IceChem Tankers pool och de båda bolagen flaggar för kommande nybeställningar.
Skrubberutsläpp. En Chalmersstudie visar på oacceptabla miljörisker orsakade av utsläpp i hamnar. Vatten från skrubbrar står för mer än 90 procent av de skadliga utsläppen i de hamnar som forskarna undersöker.
Statistik. Antalet passagerare i svenska hamnar ökade med 700.000 under första kvartalet i år jämfört med samma period året innan. Passagerartrafiken till och från de finska hamnarna bidrog mest till den totala ökningen visar ny statistik från Trafikanalys.

Färjetrafik. Det skulle ha blivit en sommar mellan Göteborg och Fredrikshamn för Stena Lines stående vikarie Stena Vinga. Nu har fartyget istället fått ett charteruppdrag i Gibraltarsundet.
Hamnflytt. Under fredagen signerade Stena Line och Göteborgs Hamn det definitiva avtalet för flytten av rederiets Danmarks- och Tysklandstrafik till en helt ny terminal i Arendal på Hisingen som ska vara i drift 2028. Samtidigt blir rederiets huvudkontor kvar i centrala Göteborg. 
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50