lördag 9 maj 2020
Ekobonuspionjär. Med nya linjen Halmstad–Helsingfors ska CMA CGM flytta gods från väg till sjö. De får draghjälp av ekobonusen i starten och planerar att slå flera flugor i samma smäll.

Alltid något. Ekobonusen fick en något haltande start. Björn Garberg på Trafikverket är trots allt glad att de hann få till ansökan innan 2018 tog slut.

”Trade disruption”. Executive Meeting arrangeras i januari för 27:e gången i Göteborg med strategisk inriktning på marknadsutveckling.

Resultatlöst. Höstens och vinterns kollektivavtalsförhandlingar mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet strandade i går.

Strategi. Trafikverket vill att de statligt ägda fartygen blir fossilfria och samtidigt föregångare för övrig sjöfart.
Bryggteknik. Armin Shabro och Barbod Askari undersöker hur framtida STM-teknik kan påverka arbetssituationen på bryggan.

Säljer. Concordia Maritime säljer sina andelar i fyra inkontrakterade Suezmaxfartyg, som man har tillsammans med Stena Bulk.

Julgåva. Den besparing som Preem och Sirius gör genom att tillämpa ”just in time” skänker man till Mercy Ships.

Ökar. Den nya kombiterminalen i Göteborg kommer under året att ha hanterat omkring 100.000 enheter.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50