tisdag 12 mars 2019
Bredda ekobonusen. Trafikanalys föreslår en breddning av ekobonussystemet, något som välkomnas av Svensk Sjöfart.

Uppåt. NLC Ferry, som opererar under namnet Wasaline, redovisar ytterligare ett år av resultatförbättring.

Tillbaka i flottan. Eckerö Shipping har köpt roro-fartyget Transporter som rederiet sålde 2015.

Restprodukter. Ikea går samman med andra företag för att testa marint bioränsle på oceangående fartyg.
Nya avtal. Finlands Skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland har godkänt det medlarbud som riksförlikningsmannen presenterade.

Fördubblar kapaciteten. Sjöfartsverket ska muddra in till Hargs hamn för att möta behovet av större fartyg till den nya spannmålsterminalen.

Nya i branschen. Svenska företaget Infranode investerar 400 miljoner i utbyggnaden av Gävle hamn.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50