lördag 9 maj 2020
Skyndar på. Regeringen ger i uppdrag att utreda eco-bonus för den som flyttar gods från väg till sjö.

Ligger kvar. Havererade M/S Sternö ska rätas upp i helgen. Trafiken i Göta älv släpps på under måndag morgon.

Behöver mer. Utan en höjning av anslaget räcker inte pengarna till för att upprätthålla nuvarande ambitionsnivå, uppger Kustbevakningen.

Hallå där! Svensk Sjöfarts Rikard Engström fick en positiv känsla av European Shipping Week i Bryssel.

Debatt. Ostkusthamnar i samverkan förespråkar i en debattartikel en vägskatt som varierar beroende på om transporten har potential att flyttas över från lastbil till sjö eller järnväg.
Övervakning online. Stena Line avtalar med MAN Diesel & Turbo om online-övervakning av maskiner.

Megamiljöprojekt. 60 av Carnival Corporations kryssningsfartyg har nu fått skrubbers installerade. Ytterligare 25 väntar.

Positivt resultat. Helsingborgs Hamn ökar sin totala godsvolym och gör resultat på 61 miljoner kronor 2016.

Rekord. Förutom rekordvolymer för passagerare och last noterar Wasaline sitt bästa resultat hittills.
Positivt. Trots att Tallink Group inte når upp till 2015 års nivå presenterar man ett starkt resultat för 2016.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50