tisdag 12 mars 2013
Fraktlinje upphör. Eckerö Line överväger att lägga ned sin frakttrafik mellan Nordsjö hamn i Helsingfors och Tallinn. Finlandia tar övar frakten.

Ökar kraftigt. Nyförvärvet Finlandia har gett Eckerö Lines passagerarvolymer ett verkligt lyft under årets två första månader. Komfort och turlista avgörande.

Ny köpare. Translandia har nu överlåtits, men inte till den ägare som köpte henne i början av året.

Ständigt röda siffror. Trots kapitalstarka ägare blev giganten DFDS Seaways en för mäktig motståndare för utmanaren North Sea RoRo.

”Visste ingenting. ” När största kunden plötsligt flyttade över sina volymer till värsta konkurrenten tvingades North Sea RoRo ge upp.
Eftersatt underhåll. På grund av två trasiga slussportar tvingas containerfartygen nu ta en kostsam omväg runt Skagen.

Stora projekt på gång. Förra året var ännu ett bra år och nu fortsätter arbetet med att anpassa infrastrukturen till framtida ökande behov.

Godset tar landvägen. Brittiska jobb hotas av de nya svavelkrav som träder i kraft om drygt två år. Ny rapport sätter siffror på tidigare farhågor.

Fyra fotbollsplaner långt. Anländer från Korea i slutet av augusti och ska sedan sättas in på rutten Asien-Europa med direktanlöp till och från Göteborg.

Hemmahamn Slite. Fartyg med brokig bakgrund sätts i finländsk kusttrafik och blir ett nytillskott i svenska handelsflottan.
Förnyat förtroende. Danska energikoncernen Dong skriver nytt avtal med Marin Mätteknik för koll på rörledningar på Nordsjöns botten.

Effektiv lasthantering. Fem nybyggen under byggnad för ACL får lasthanteringsutrustning från MacGregor.

Någon som sett spökskeppet? Nu finns det tecken som tyder på att det gamla kryssningsfartyget gett upp.

Rederiernas trix gillas inte. Transportköparna höjer rösten mot den osäkerhet inställda turer ger.

Haveristen färdigsanerad. Nu väntar omfattande reparationer innan MSC Flaminia kan segla igen.

Årslång fångenskap. Tankfartygen eskorteras till säker hamn på arabiska halvön. En besättningsman dödad.

Slarv under press. Den rättsliga processen efter miljökatastrofen i Mexikanska Golfen fortsätter.

”Visat framfötterna. ” Uppmärksammas av branschtidning för sitt arbete med strukturförändringar.

Deklarerar optioner. Godby Shipping förlänger kontrakten för sina två uteseglare i Karibien respektive Medelhavet.

Gammal trotjänare. Norqueen säljs och flyttar till Medelhavet, där hon återförenas med sin forne partner Norking. Bores flotta stannar nu på 22 fartyg.

Fem till sjukhus. På grund av det hårda vädret och den grova sjö som rådde vid tillfället kunde båten inte bogseras utan fick driva fritt i Öresund.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50