tisdag 26 mars 2019
Dubbeldop. Thun har döpt de första två fartygen, Thun Lidköping och Thun London, i en serie om fem intermediate-tankers som är de största i rederiets 80-åriga historia.

Unikt samarbete. Carolina Kihlström har talat med EU-kommissionen om Vågrätt – den svenska sjöfartens samarbete mot kränkande särbehandling. Hon konstaterar att Vågrätt-arbetet är tämligen unikt.

Mayday. Evakuering har inletts av kryssningsfartyget Viking Sky som sände nödsignal efter att ha fått maskinhaveri utanför norska kusten.

Evakuering. Hagland Captain evakuerades lördag kväll och evakueringen av Viking Sky fortsätter.

Mot Molde. Viking Sky bogseras nu till nödhamn och evakueringen av fartyget har avbrutits.
Lovordas. Enligt norsk media får besättningen på Viking Sky beröm av passagerarna för sin hantering av den kritiska situationen ombord.

Först i Sverige. För första gången någonsin har sjömätare utexaminerats i Sverige.

Minska med 50 procent. Svensk Sjöfart, Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett forskningsprojekt tillsammans jobba för att minska utsläppen.

Riskvärdering. Behovet av lots ska bedömas nyanserat och likvärdigt utgående från riskerna i en farled.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50