lördag 9 maj 2020
”Obeprövad teknik”. Terntank har namngivit de två första av fyra nya LNG-fartyg på varv i Kina. Båda är redan klara för timecharter.

Leverans i april. Nummer två av Erik Thuns LNG-drivna cementfartyg har lämnat stapelbädden. Enda skillnad mot nummer ett: inget EU-stöd.

Oklarheter. En rad oklarheter i rapportering och rutiner vid lotsning och bogsering låg bakom kollisionen mellan Asian Breeze och Bonden.
”Transparent”. De renaste fartygen får 90 procents rabatt på farledsavgifterna i Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell, där även en passageraravgift föreslås.

Ny kajplats. TTS Marine levererar linkspan till Stena Line-terminalen i Rotterdam.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50