torsdag 6 november 2014
Hälsan i fokus. Ett hållbart sjömansliv var temat för årets SAN-konferens, där en av föreläsarna fick ett kärnfullt åhörarsvar på frågan om varför det behövs en hälsostrategi.

Framtidens bränslen. LNG är det som alla tror på, på Skeppsmäklareföreningens höstmöte, men kommer det att komma skattemässigt drivmedel?

”Riskområde. ” Utredningen med sjöbefälen som misstänks ha undanhållit skatt fortsätter med ytterligare upptaxeringar och överklaganden.

Tappade storkund. Bemanningsföretaget som varit inblandat i Skatteverkets omfattande sjöbefälsutredning har avvecklats – här förklarar vd:n varför.
På fri fot. Tre månaders fängelse blev domen för den befälhavare som berusad förde sitt fartyg in mot Göteborg i september.

Mer kapacitet. Carnival tror på tillväxt och utökar sin kapacitet med över tio procent under de närmaste åren genom pågående nybyggnadsprogram.

Resultatlösa förhandlingar. Efter ett bedrägeri i Singapore växer krisen i OW Bunker som därför begär rekonstruktion i två dotterbolag.

”Be om myteri. ” Snart trafikerar nya färjor Göta älv – men först efterfrågar Västtrafik göteborgarna om namnidéer.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50