onsdag 1 juni 2022
Leverans. Under tisdagen tog Donsötank leverans av nybygget Pacifico, rederiets andra hybrid electric tanker efter Prospero som båda byggts på Wuhu Shipyard i Kina.
Ankomst. Välgörenhetsorganisationen Mercy Ships nybyggda sjukhusfartyg Global Mercy har nu kommit fram till Dakar i Senegal.
Containertågpendel. Ytterligare en godstågspendel har startat mellan Norrland och Göteborgs hamn.

Uppmaning. Den europeiska redareföreningen Ecsa och miljöorganisationen Transport & Environment (T&E) har gått samman och uppmanar EU-länderna och ledamöterna i Europaparlamentet att genomföra nödvändiga förändringar av förslaget till FuelEU Maritime för att anpassa det till EU:s klimatlag och Parisavtalet mål.

Ökning. Passagerartrafiken till sjöss ökade med 21 procent 2021 jämfört med pandemiåret 2020, från 12,8 till 15,5 miljoner. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Statistik. De omkomna inom yrkessjöfarten var under 2021 fler än på länge. Sammanlagt sju personer omkom eller saknas, vilket är det största antalet sedan 2013.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50