onsdag 21 juni 2023
Nybyggen. Rederi AB Donsötank har lagt en order på två systerfartyg till Prospero och Pacifico. De nya fartygen är av typen ”plug-in hybrid electric tanker” och kommer att levereras till rederiet under 2025.
Nybygge. I förra veckan fick Karlstadsbaserade Ahlmark Lines tillökning i sin flotta genom inchartrade nybygget JSP Løjt.
Visering. Stenungsunds hamn och Uddevalla hamn finns inte med på listan över hamnar som i ett nytt förslag ska bli gränsövergångsställen. Nu kräver Sveriges Skeppsmäklareförening att regeringen inkluderar fler hamnar i listan.

Grundstötning. En besättningsman skadades lindrigt och drygt två kubik dieselolja läckte ut när expeditionsfartyget Virgo gick på grund i ett känsligt område på Svalbard. Statens Haverikommission har utrett händelsen. 
Gotlandstrafiken. Sedan 1998 har Destination Gotland bedrivit färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Samtidigt har starten av den nya upphandlingen för nästa avtalsperiod blivit försenad på grund av det rådande säkerhetsläget.
Logistik. Att flytta transporter från väg till sjöfart kan innebära klara klimatfördelar, men trots uttalade ambitioner har det bara skett en liten överflyttning. Nu har forskare undersökt hur man kan ställa relevanta krav som styr fler transporter mot hållbar sjöfart.

Ny chef. Infrastrukturdirektör Joel Smith tar över som tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket när nu Katarina Norén slutar i sommar. Det blev klart under torsdagen.

Container. Världens största containerrederi, MSC – Mediterranean Shipping Company, introducerar ett stopp i Norrköping på sin Östersjörutt kallad Baltic loop 11.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50