lördag 9 maj 2020
Beställer. Donsötank har tecknat kontrakt om leverans av två 22.000 dwt produkttankfartyg.

Två nya transportupplägg. 16 av de för 2018 avsatta 50 miljonerna i ekobonus har beviljats CMA-CGM och Ivar Lundh, två av de rederier som fick in sina ansökningar i tid.

Miljösmart tanker. Det andra fartyget i Thun Tankers E-serie levereras i vår och inleder då trafik för Preem.

Snart sista turen. Stena Lines omfattande flottrockader fortsätter – nu genom att de stänger sin linje mellan Nynäshamn och Gdynia. Rederiet satsar i stället på sin Karlskrona–Gdynia-förbindelse.

Nyast i handelsflottan. Nu har Gotlandsbolagets nybygge Visborg registrerats i Sverige och överlåtits till Gotlandsbolaget.
Nybygge. CMA CGM-ägda Containerships har tagit leverans av Containerships Nord med LNG-drift.

Bunkerbränsle. ScanOcean blir återförsäljare av Nestes lågsvavliga bunkerbränsle i Stockholmsområdet.

Inför krissituation. För första gången på många år ägde på måndagen en samverkansövning rum som bland annat inkluderade sjöfarten.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50