torsdag 28 februari 2013
Fäller förbund. Arbetsdomstolen i Finland dömer skepssbefälsförbundet till böter, men strejk inleds den 1 mars.

Asiatiska laster. Stena Avenue blir namnet på namnet på det nyköpta fartyget som ska gå med palmolja i Asien.

Mycket forskning på gång. En bättre dialog mellan forskare, branschen och beslutsfattare var temat för årets Lighthouse-seminarium.

Civil navigation. Sjöofficersstudenterna ska få sin nautiska utbildning på Sjöbefälsskolan i Kalmar.

Bra avtal. Pallas har alla sina tre fartyg på uppräknade timecharteravtal och levererar ett blygsamt positivt resultat.
Kostnader bakom bytet. Kronkursen och konkurrenternas lönenivå tvingar Viking bort från Sverige.

EU-flagg. Baltic Maritime Science Park blir EU-flaggskepp.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50