torsdag 21 november 2013
Tufft besked. Destination Gotland varslar 25 ombordanställda om uppsägning – i slutet av oktober sade rederiet upp det lokala tilläggsavtalet med Sjöbefälsföreningen.

Lång vinter. Isvintern 2012-2013 var en segdragen historia med en sen maximal isutbredning. Notan för isbrytningen landade på över en kvarts miljard.

Ökar. DFDS noterar en fortsatt tillväxt inom sin Nordsjötrafik trots en generellt svag tillväxt i Nordeuropa.

Seglar på. Göteborgsbaserade Pallas Shipping gör ett stabilt första kvartal och ökar rörelseresultatet.
Färdig 2014. EU-kommissionen godkände på onsdagen stödet till den nya LNG-terminal som byggs i litauiska Klaipeda.

Riskfaktor. Forskningsprojekt ska ta reda på hur buller från motorfartyg påverkar den marina miljön.

FN i Malmö. World Maritime University firar 30 år i november – under årens lopp har nästan 4.000 studenter utexaminerats från totalt 164 länder.

Visiret kom loss. 1975 råkade en Finlandsfärja ut för en liknande stormskada på Finska viken som knappt tjugo år senare sänkte Estonia.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50