tisdag 18 juni 2013
Svavelrening. Tre scrubbrar från Alfa Laval ska installeras på DFDS fartyg. Fortfarande inget totalt genombrott för scrubbertekniken.

I två delar. Att MOL Comfort bröts itu i sex meter höga vågor kommer att väcka debatt inom linjesjöfarten.

Osäker lönsamhet. Frågan är om nyheten att en konkurrent till Panamakanalen ska byggas i Nicaragua ska tas på allvar.

Slår sina påsar ihop. Världens tre största linjerederier går samman i en operativ allians för att bättra på kapacitetsutnyttjandet.

Trafikpengar för få. Trots hundratals miljarder till sitt förfogande tvingas myndigheten prioritera bland alla infrastrukturbehov och förväntningar.
Följer handlingsplanen. Regeringen har nu överlämnat propositionen om att införa EU:s regelverk om inre vattenvägar.

Nordsjön. Två dog när en värmeväxlare exploderade i samband med underhållsarbete.

Triple-E-fartyg nr 1. Döptes till Mærsk Mc-Kinney Møller efter den legendariske 98-årige redaren som dog förra året.

Stormakt. Arbets- och näringsministeriet i Finland siktar högt och vill utveckla landet till en ”stormakt när det gäller arktiskt kunnande”.

Förundersökning inledd. Arbete pågår med att länsa in olja som läckt från ett fartyg i vattnet utanför Stockholms Bulkhamn i Stora Vika.
Sverige i topp. Paris MoU pekar ut Sverige som en av de bästa flaggstaterna.

Nybyggen. Danskbyggd SWATH och Singaporebyggt standby-fartyg sama dag till Esbjerg.

Ny utrustning. DG Diving Group siktar på den europeiska marknaden med sin nya utrustning för bottenrengöring av fartyg.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50