tisdag 6 oktober 2015
Slagsida. Stena Gothica kom in till Göteborg med slagsida på morgonen den 6 oktober. 39 passagerare ombord.

Blandad bild. Tuffare arbetsmarknad för befäl, desto ljusare för manskap. Flera faktorer påverkar läget i Sverige.

Vad bjuder ni på denna gång? Mässgeneral Henrik Börjesson berättar om nyheter på Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 2015 i Göteborg.

Ovant trafikslag. Sjöfartsverket tillsammans med flera parter undersöker möjligheterna att frakta flygbränsle på sjön från Södertälje till Bromma flygplats.

Vinnande bud. Johnny Sid och partners på väg att köpa Kungsholm. Hoppas på kajplats.

”Äntligen. ” Efter Kammarrättens godkännande av entreprenör kan Sveriges största statligt finansierade efterbehandlingsprojekt komma igång.

Bättre infrastruktur. Med en utbyggnad räknar Raumo hamn med att kraftigt öka sin kapacitet inom den växande containertrafiken.

En gång i veckan. Maersk Line ser stigande exportvolymer i Östersjöregionen och lägger till ännu en hamn i en av sina linjer.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50