onsdag 22 maj 2024
EU-valet. Den gröna omställningen, konkurrenskraften och handelsfrågorna är områden där EU påverkar.
Enkät. Sjöfartstidningen har ställt frågor om sjöfart till åtta politiska partier inför EU-valet. Sju av dem svarade. Här är svaren vi fick.
Konvertering. Under tisdagen invigdes elfärjan Burö som går för Västtrafik mellan Öckerö, Björkö, Kalvsund och Grötö i Göteborgs norra skärgård.

Isbrytning. Den gångna issäsongen, som trots allt klassas som normal, har inneburit hårt arbete för isbrytarna som rört sig över nästan hela Bottenviken.
Lotsning. Under första veckan i maj besökte representanter för OMC Transit Analyst från Nya Zeeland Chalmers i Göteborg och projektet På Rätt Kurs som drivs av bolaget MTO Säkerhet, det för att demonstrera ett nytt sätt att använda fartygsdata vid lotsningar.
Ny modell. Sjöfartsverket utökar sin fartygsflotta med nya lotsbåtar av lättviktsmodell. Två enheter kan enligt myndigheten tas i drift till årsskiftet.

Störning. Efter över ett års restriktioner till följd av torka börjar nu Panamakanalen långsamt att kunna återgå till normal drift och fler fartyg per dag.
Metanoldrift. Laura Maersk, världens första metanoldrivna containerfartyg, har satts i trafik på Göteborgs hamn.

Hållbar sjöfart. Framtidens bränslen, och olika möjligheter att snabba på sjöfartens omställning lyftes fram på Öckerö Maritime Meet.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50