tisdag 19 september 2017
Positivt möte. Medlemmarna i Blå Tillväxt har fått presentera sjöfartens utmaningar för nya infrastrukturministern.

Lyckad bunkring. Coralius har genomför den första LNG-bunkringen till ett annat fartyg.

Nominerat. Färjerederiet Viking Line är en av kandidaterna till att vinna säkerhetspriset Security Awards 2017.

Bra sommar. Scandlines noterar en kraftig volymtillväxt för antalet fordon under sommaren 2016.

Rabatt. Finlands regering föreslår att reducerade farledsavgifter ska tillämpas även under 2018.
Brandhärjad. Nya uppgifter i dansk media om försäkringsvärdet på Scandinavian Star strider emot tidigare information.

Potentiell fara. Bauxit som bulklast kan bli instabil och orsaka förlisning, varnar IMO, som har tagit del av ny forskning.

Lättare skrov. En förstudie från Lighthouse ligger bakom ett samarbetsprojekt som ska mynna ut i effektivare skrov.

Första lasten. Efter en visit på Donsö har Coralius transporterat sin första LNG-last i Norge.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50