torsdag 10 april 2014
Politik. De senaste 20 åren har sjöfartens tillväxt varit högre än ökningen av världens bnp. I det perspektivet spelar svensk sjöfart roll, skriver Moderata Sjöfartsgruppen i en debattartikel.

Nära ögat. På lördagskvällen bordade Kustbevakningen styckegodsfartyget San Remo i Öresund efter att hon avvikt från kursen – befälhavaren konstaterades ha 0,58 promille alkohol i blodet.

”Ökad nykterhet. ” Trafikverket ger Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, pengar till att placera ut fler bommar.

Skarpa ord. I regeringens nationella transportplan för åren 2014–2015 satsas alldeles för lite på sjöfarten, menar flera besvikna hamnar på Ostkusten.
Möjligheter. Offshore erbjuder svenska företag stora möjligheter både i Arktis och i hemmavatten, stort intresse på Swedish Maritime Day.

Tufft besked. Kustbevakningen fick inget besked om ökade anslag i regeringens vårpropp. Nu förbereder sig myndigheten för massuppsägningar.

Utmanande. Tankrederiet Concordia Maritime såg vikande intäkter för 2013 och fortsatt svag lönsamhet i en marknad med låga rater på spot.

Effektivare. Målsättningen med samordningen av åländsk sjöfartsutbildning är tydligare studievägar.

Uppköp. Svenska Alfa Laval fortsätter att växa genom uppköp, den här gången av Frank Mohn.
Säljer bra. MacGregors nya VFD-kranar blir allt populärare på marknaden.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50