lördag 9 maj 2020
Utflaggning? Pleijel, landets enda svenskflaggade kabelfartyg, kan inte längre söka sjöfartsstöd. Rederiet Baltic Offshore kan nu tvingas flagga ut.

Blandad bild. Rekryteringen av säsongspersonal till färjenäringen på ostkusten är både lättare och svårare än någonsin, beroende på vem man frågar.

Finansiering. Caj Luoma på Transportföretagen berättar om Sarf:s satsning på kompetensförsörjning till sjöfarten.

Byggstart. I dag tar infrastrukturminister Tomas Eneroth det första spadtaget för utbyggnaden av Ystad hamn.
Fågelperspektiv. En ABB-lösning ger befälen på kryssningsfärjan Finlandia en bättre översikt från bryggan.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50