torsdag 5 februari 2015
Debatt. Sjöfartsnäringens parter välkomnar riksdagens och regeringens ambition att införa tonnageskatt (blå skatt).

Dop i Singapore. I ett regn av papperskonfetti och champagne döptes Stena Bulks första IMOIIMAX till Stena Impression.

5-6 miljoner. En säkerhetsanläggning för att förbättra utbildningarna och möta efterfrågan från näringen – det är nästa satsning för skolan i Kalmar.

Ökad försäljning. Bordershop-konceptet har kraftigt ökat ombordförsäljningen på linjen Göteborg–Frederikshavn.
0,5 viktprocent. ICS har bestämt sig för att jobba för införandet av ett globalt svaveldirektiv till 2020.

”Inga bojkotter på gång. ” Bojkotten av två containerfartyg i Finland hävdes i början av veckan, men någon lösning på problemet har inte nåtts.

Först i sitt slag. Wärtsilä levererar propulsionssystem till ett CNG-fartyg som byggs i Kina.

Ansiktslyftning. Viking Line förnyar en del av restaurang- och affärsutrymmena på Viking XPRS.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50