lördag 9 maj 2020
Segdragen upphandling. Tre bolag får dela på skärgårdstrafiken i Stockholm. Ett av bolagen tycks fram tills nu mest sysslat med busstrafik.

Överlåten. Den finländska coastern Celia har sålts till ett bolag i Panama.

Väntar på upphuggning. Det har redan tidigare sett mörkt ut för Kungsholm, men nu ger Johnny Sid upp.
”OK reaktioner. ” I väntan på regeringens kommande beslut om id-kontroller av fartygspassagerare till Sverige har några rederier redan börjat genomföra kontroller.

Nära ögat. Dålig kommunikation och oklara avsikter nära orsaka kollision, säger Statens Haverikommission.

Vad skapade mest diskussion? Hallå där, Ulf Siwe på Mona Lisa 2.0-projektet som både avslutat ett projekt och satt igång ett annat.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50