onsdag 26 juni 2024
Upphandling. Under måndagen presenterade Trafikverket vilket rederi som tilldelas trafiken till och från Gotland från år 2027.

Upphandling. För att kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud inför upphandlingen av Gotlandstrafiken, skapade Gotlandsbolaget ett danskt dotterbolag för att trafiken ska omfattas av de danska tonnageskattereglerna.
Leverans. Thun Tankers har tagit leverans av ytterligare ett fartyg inom en vecka. Denna gången handlar det om Thun Reliance, det andra fartyget i rederiets nya R-klass.

Färjetrafik. Nu har Marco Polo, TT-Lines fartyg som gick på grund utanför Karlshamn förra året, satts tillbaka i trafik. 
Almedalen 2024. Trots återkommande attacker mot landets hamnar har Ukraina lyckats återuppbygga infrastruktur och hålla sjöfarten i gång. Erik Froste har arbetat på plats i Ukraina under våren, och berättade om utmaningarna för de maritima näringarna i Almedalen.
Almedalen 2024. Under tisdagen startade sjöfartsseminarierna under Almedalsveckan på den Maritima Mötesplatsen, bland annat genom ett av de första officiella framträdandena av Sjöfartsverkets nya generaldirektör, Erik Eklund.

Sanktioner. EU-ländernas 14:e sanktionspaket mot Ryssland innehåller åtgärder mot rysk flytande naturgas (LNG) och berör den så kallade skuggflottan.
Avgifter hotar industrin. För den svenska basindustrin står frakten för en stor del av varornas kostnad. Ytterligare höjda farledsavgifter får konsekvenser i form av sämre konkurrenskraft, menar industriföreträdare.

Avgifter hotar industrin. Rederiet Wallenius SOL som servar den växande basindustrin i Norrland med transporter märker av effekterna av höga avgifter. För de här industrierna utgör transporterna en stor del av varornas kostnad. Nu vill man att Sjöfartsverkets finansiering ses över.
Avgifter hotar industrin. Trots att sjöfarten och industrin länge argumenterat för att sjöfartens avgifter behöver sänkas finns det mycket som pekar på att det tvärtom kan bli ytterligare höjningar framöver.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50