onsdag 3 maj 2023
Nystart. Wallenius och Greencarrier startar ett gemensamt rederi med namnet Lakeway Link med syftet att sjövägen transportera tung trafik mellan Mälaren och Polen.
Flottstatistik. Den svenskregistrerade handelsflottan minskade något mätt i antal, men ökade mätt i bruttodräktighet. Det visar Trafikanalys statistik för 2022.
Resultat. Räkenskapsåret 2022 har präglats av en stark återhämtning och Stena AB redovisar ett sunt positivt resultat för året, skriver koncernen i sin årsredovisning och årsrapport.

Studentstöd. 70 studenter i Finland och Sverige får i år stipendier från Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse.
Tillväxt. I takt med att allt fler fartyg utvecklas för drift på alternativa bränslen förutspår utbildningscentret Aboa Mare en ökad efterfrågan på utbildningsinsatser kopplade till nya bränslen.

Jämställdhet. I höstas startade Sjöfartsverket ett nätverk – Knop – för kvinnor som arbetar inom myndighetens kärnverksamhet.
Pris. Wallenius SOL har utsetts till Årets rederi, en utmärkelse som instiftats av branschorganisationen Svensk Sjöfart.
Avtal. Avtalet för Sveriges omkring 3.000 hamn- och stuveriarbetare är klart. Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet har kommit överens om ett kollektivavtal som ligger inom märket på 7,4 procent med en avtalsperiod om två år.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50