onsdag 8 maj 2024
Belöningsdagen. Under tisdagen arrangerade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus den årliga belöningsdagen, i år i Stockholm. Rekordmånga förslag prisades med över 800.000 kronor. Sjöfartstidningen listar alla som belönats. 
Ombyggnad. Ytterligare ett lastdäck, ökad propellerkapacitet och förberedelser för landström. Det är några av delarna i ett nytt konverteringsprojekt där Stena RoRo ökar lastkapaciteten på Stena Foreteller och Stena Forerunner.
Konvertering. Efter att ha elektrifierat färjorna Tycho Brahe och Aurora går nu Öresundslinjen vidare med att konvertera Hamlet till batteridrift. beslutet har inneburit en jätteorder till svenska batteritillverkaren Echandia.

Rekrytering. Genom Alandica Shipping Academy (ASA) vill Åland samordna resurserna och stärka sjöfartsutbildningen. En priofråga är att lyfta de tekniska utbildningarna.
Leverans. Nu har det tredje och sista fartyget i Langh Ships serie med nybyggen på 7.800 dwt levererats. Fartyget har fått namnet Sofia.
Nybygge. I fredags sjösattes Thun Reliance vid en ceremoni i tyska Leer. Fartyget ska gå i en långtidscharter för Preem.

Trafikstart. Den 21 maj är det premiär för Lakeway Links rorolinje mellan Gdynia och Södertälje med tre avgångar i veckan åt vardera håll.
Ombyggd. Göteborgs hamns inspektionsfartyg från 1979 har konverterats till eldrift och byggts om för framtiden. 
Slusslösning. Nu är det klart att Lilla Edet kommer att få Sveriges första så kallade triangelsluss. Det som en del i Trafikverket och Sjöfartsverkets projekt med att bygga nya slussar i Trollhätte kanal.

Statistik. Det totala antalet fartyg i den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto fortsatte att minska under 2023. Kapaciteten mätt i bruttodräktighet minskade också.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50