tisdag 10 maj 2016
Fortsatt kamp? Vänerkommunerna som förlorade striden om höjden på den nya Hisingsbron har ännu inte bestämt sig för om de ska överklaga.

Klubbat. Mark- och miljööverdomstolen säger ja till att låta Göteborg bygga en ny, lägre Hisingsbro.

På gång. Nya datum satta för anslutningen av Tullverket och Kustbevakningen till Maritime Single Window.

Uppåt. Seko sjöfolk och Sarf är överens om ett nytt avtal för omkring 6.000 av fackets medlemmar.

Mot Frankrike. Den sista av Damen Götaverkens flytdockor har nu lämnat Göteborg.
Vilka är förväntningarna? Berit Blomqvist på Sveriges Skeppsmäklareförening berättar om Sjöfartens Entreprenörsdag.

Svensk bas. Det kabelfartyg som ABB har under byggnad i Norge kommer att vara stationerat i Karlskrona.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50