lördag 9 maj 2020
Beslutat. Den nya avgiftsmodellen och de höjda farledsavgifterna träder i kraft vid nyår.

Omformar. Stena Bulk genomför stora förändringar i organisationen och öppnar nytt kontor i Köpenhamn.

Frågor. Boriana Åberg (M) vill se mer sjöfartsforskning i Sverige.

Startskott. Första biten räls i Kardonbanan lades under en byggstartceremoni i Norrköpings hamn.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50