onsdag 5 juni 2024
Reportage. Förra året slog dansk sjöfart alla rekord och exporterade för mer än 500 miljarder danska kronor. Köpenhamn har samtidigt blivit något av ett centrum för sjöfartens sökande efter en mer hållbar framdrivning.
Danmark vill leda omställningen. Trots rapporter om risker förutspår många inom dansk sjöfart att ammoniak kommer att vara det dominerande sjöfartsbränslet efter år 2030. Nu uppmanar bränsleproducenter rederier att våga ta steget och teckna kontrakt.
Landström. Sveriges första landströmsanläggning för kryssningsfartyg har nu testats i Stockholm. Nu räknar Stockholms hamnar med att över 35 kryssningsfartyg kommer att ansluta fram till oktober i år.

Elektrifiering. Västtrafik fortsätter sin satsning på eldriven färjetrafik. Nu står det klart att färjetrafiken i Tjörns kommun ska elektrifieras genom ett nybygge och en konvertering av befintligt fartyg.
Upphandling. FMV har påbörjat en upphandling av fyra nya trängfartyg till Försvarsmakten. Det är fartyg som ska fungera som transportfartyg och för förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst.

Kultur. Sedan huset såldes har Sjömanskyrkan i Göteborg och samordnaren Cecilia Petersson byggt upp en ny verksamhet som passar dagens behov – en Sjömanskyrkan 2.0.
Order. Wallenius Wilhelmsen utnyttjar optioner för att bygga ytterligare fyra 9.300 CEU-fartyg i rederiets nya Shaper-klass.
Bunkring. Efter att ha bunkrat Viking Lines LNG-drivna fartyg i Stockholm sedan våren 2013 flyttas nu bunkerfartyget Seagas till Åbo efter att Stockholms hamnar sagt upp avtalet med Gasum. Rysk LNG är en av förklaringarna.

Tio år med inre vattenvägar. Reportageserie: På en kanal i Belgien körs pråmfartyg utan besättning ombord. Nu sprider sig tekniken.
Tio år med inre vattenvägar. Analys: Intresset och tekniken finns, nu behöver Sverige sluta med att bara gå halva vägen.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50